ICNN2012 Program

 

 برنامه کنگره         کلیک

 اطلاعات اولیه                 کلیک

 کد ارائه مقالات           کلیک
 
 
کد 1 : شنبه      18 شهریور ساعت 16:30 – 15:30    کلیک
کد 2 : یکشنبه   19 شهریور ساعت 11 – 10 صبح         کلیک
کد 3 : یکشنبه   19 شهریور ساعت 16:30 – 15:30       کلیک
کد 4 : دوشنبه   20 شهریور ساعت 11 – 10 صبح         کلیک
کد 5 : دوشنبه   20 شهریور ساعت 16:30 – 15:30     کلیک
کد 6 :             مقالات پذیرفته شده ارائه شفاهی          کلیک
 


زمانبندی ارائه مقالات شفاهی
   کلیک


کنگره  در دانشگاه کاشان واقع در کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی برگزار خواهد شد و خوابگاه دانشجویی مستقر در خود دانشگاه است.